image

Kita tak pernah betul-betul merdeka…
Kita selalu diperbudak.
Bahkan oleh “Waktu”.